Czym jest plik paginacji i kiedy go wyłączyć?

Plik paginacji lub inaczej stronicowania używany jest do przechowywania danych które nie mogą być przechowywane w pamięci RAM gdy jest ona zapełniona. System windows może sam zarządzać plikiem paginacji, mamy…

Read more »

Opieka informatyczna – zabezpiecz swoją firmę

Opieka in­for­ma­tycz­na to jedna z wielu naszych usług, którą kierujemy do firm oraz klientów in­dy­wi­du­al­nych. Jesteśmy zawsze gotowi do działania, ponieważ pro­wa­dzi­my także pogotowie kom­pu­te­ro­we. Dzięki naszej opiece in­for­ma­tycz­nej firmy…

Read more »

Serwis komputerów – kiedy jest potrzebny?

W przypadku awarii komputera, nie­jed­no­krot­nie liczy się czas, w jakim można tę awarię usunąć. Dlatego też nasze usługi in­for­ma­tycz­ne świad­czy­my na wysokim poziomie, wykonując je sprawnie i w miarę moż­li­wo­ści…

Read more »

Pogotowie komputerowe – pomoc w zasięgu ręki

Nie­za­leż­nie od tego, gdzie mieszkasz i która jest godzina, możesz liczyć na naszą gotowość do świad­cze­nia usług z zakresu naprawy i serwisu kom­pu­te­rów. Ob­słu­gu­je­my Klientów z miast: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza,…

Read more »

Sprawny komputer to podstawa

Sprawny komputer lub laptop to dzisiaj pod­sta­wo­we narzędzie pracy oraz rozrywki. Dlatego jeśli zauważysz, że coś nie­po­ko­ją­ce­go dzieje się z Twoim sprzętem, zadzwoń do nas! Nasze pogotowie kom­pu­te­ro­we jest zawsze do…

Read more »