Sprawny komputer to podstawa

Sprawny komputer lub laptop to dzisiaj pod­sta­wo­we narzędzie pracy oraz rozrywki. Dlatego jeśli zauważysz, że coś nie­po­ko­ją­ce­go dzieje się z Twoim sprzętem, zadzwoń do nas! Nasze pogotowie kom­pu­te­ro­we jest zawsze do Twojej dys­po­zy­cji.

Jeśli Twój komputer wymaga na­tych­mia­sto­wej naprawy, a jesteś z miasta: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Olkusz, Częstochowa, Katowice i potrzebujesz pomocy w naprawie komputera, Nie czekaj, aż Twój komputer cał­ko­wi­cie odmówi po­słu­szeń­stwa – reaguj od razu!

Świad­czy­my pro­fe­sjo­nal­ne usługi in­for­ma­tycz­ne, w skład których wchodzi pomoc w nagłych wypadkach, gdy komputer nie działa pra­wi­dło­wo. Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my na bieżąco, a nasza opieka in­for­ma­tycz­na jest na naj­wyż­szym poziomie.

Na nas możesz liczyć, gdy naprawa komputera będzie polegała na:
– prze­pro­wa­dze­niu kon­fi­gu­ra­cji urządzeń,
– naprawie sprzętu
– zmodyfikowaniu konfiguracji
– in­sta­la­cji opro­gra­mo­wa­nia oraz urządzeń,
– in­sta­la­cji programu an­ty­wi­ru­so­we­go,
– skon­fi­gu­ro­wa­niu po­łą­cze­nia z in­ter­ne­tem,
– pomocy w obsłudze komputera.

Sprawdź naszą ofertę i wybierz nasze pro­fe­sjo­nal­ne usługi in­for­ma­tycz­ne.

Zadzwoń 534 209 700, a my pomożemy Ci przy każdej awarii komputera!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *